Artykuły filtrowane wg daty: maj 2014 - EdenDance-Zespół muzyczny na wesele-Warszawa-Lublin-zespół-weselny-orkiestra-na-wesele

Ślub cywilny to formalno-prawne usankcjonowanie związku małżeńskiego. Narzeczeni składają dokumenty w urzędzie stanu cywilnego (USC). Powinni uczynić to najpóźniej na jeden miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu. Mogą wybrać dowolny USC. Na świadków wybiera się osoby pełnoletnie. Zgłaszają się one dopiero w dniu ślubu na 30 min. przed ceremonią. Wymagane są dowody osobiste. 

Narzeczeni zgłaszając się do USC muszą:

  • okazać dowody osobiste
  • zadecydować jakie nazwiska będą nosić oni i ich dzieci
  • wypełnić pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
  • uiścić opłatę skarbową w wysokości ok. 80 zł.